×

ယခုအော်ဒါတင်ပါ

HJ819 အဝေးထိန်းလှေ
Ks 120000 200000Kyat ရောင်းတယ်:56461

HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

အမျိုးသားပို့ဆောင်ခအခမဲ့ ပစ္စည်းရောက်မှငွေချေပါ ခုနစ်ရက်အတွင်းငွေပြန်အမ်းရန်အကြောင်းမရှိပါ

image.png

image.png

cfe0a5b0-95e5-4a47-a821-4fe5209d3e3b.jpg

3a52ea6f-7e87-429b-959d-667d81c727d5.jpg

7c9d065d-2469-4f25-a76a-365ed8c80a34.jpgHJ819 အဝေးထိန်းလှေ
Ks120000
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ online shoppingက အိမ်အရောက်ငွေချေ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။သင့်ငွေ‌ကြိုချေဖို့မလိုအပ်ပါ၊အကယ်၍ပိုမိုသိရှိလိုပါကpageအောက်ကိုအရင်ကြည့်ပါ။
##page အတွင်းအခြားငွေပြသနာများကိုဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။##
အော်ဒါတင်ပြီး၂ ရက် ၃ ရက် အတွင်းပစ္စည်းရောက်ပြီး 7 ရက်အတွင်းအဆင်မ‌ေပြမှုရှိခဲ့ပါကငွေပြန်အမ်းပေးသည်။
နောက်ဆုံးအော်ဒါ
 • ပဲခူ Arkarsoe*[0979***5319]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ကယား Thi*[0977***2767]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ဧရာဝတီ Ye*[0940***1931]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ပဲခူ Aung*[0951***3855]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ကချင် Thazin*[0944***9784]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ရခိုင်Yan*[0979***9514]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ရှမ်Yan*[0977***3175]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ကယား Pai*[0942***1701]

  နာရီဝက်စောပြီးHJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ချင်း Thi*[0969***7249]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • မကွေ Shiv*[0977***9501]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ချင်း Thar*[0944***5273]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ကရင် Ye*[0955***6647]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ကရင် Pyae*[0925***5926]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ဧရာဝတီ Phyo*[0944***3524]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ရန်ကုန် Thet*[0945***9946]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • မန္တလေး Sithu*[0977***7785]

  နာရီဝက်စောပြီးHJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • စစ်ကိုင် Pyae*[0955***8165]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ရှမ် Thi*[0920***5221]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ဧရာဝတီ Phyo*[0944***8106]

  နာရီဝက်စောပြီးHJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • မကွေ Shiv*[0955***2735]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ရှမ် Thi*[0977***7773]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ရန်ကုန် Shiv*[0945***5331]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • မကွေ Shiv*[0977***8075]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • စစ်ကိုင် Pyae*[0977***4832]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ပဲခူ Thet*[0977***9030]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ရန်ကုန် Aye*[0945***9041]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • မကွေ Khun*[0976***9552]

  နာရီဝက်စောပြီးHJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • မွန် Aung*[0979***6371]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • စစ်ကိုင် Sithu*[0944***8991]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ရှမ် Pyae*[0979***8133]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • နေပြည်တေ Shiv*[0942***5453]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ရှမ် Thet*[0976***6199]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • နေပြည်တေ Khun*[0945***2593]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • မန္တလေး aungmyo*[0951***6569]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ဧရာဝတီ Aye*[0943***1111]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • နေပြည်တေ Shiv*[0945***9381]

  နာရီဝက်စောပြီးHJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • မကွေ Ye*[0940***3318]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • မန္တလေး Aye*[0950***8472]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • မွန် Kyaw*[0940***4724]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ပဲခူ Thi*[0977***3146]

  နာရီဝက်စောပြီးHJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • စစ်ကိုင် Pai*[0951***9642]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ချင်း Sithu*[0977***6291]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • မကွေ Khun*[0977***2610]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • မကွေ Zwe*[0977***4011]

  နာရီဝက်စောပြီးHJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ကချင် Thet*[0945***6743]

  နာရီဝက်စောပြီးHJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • နေပြည်တေ Pyait*[0976***4003]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ရခိုင် Aung*[0925***9267]

  နာရီဝက်စောပြီးHJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ကချင် Sithu*[0977***6849]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ရခိုင် Zwe*[0920***5964]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

 • ရန်ကုန် Aye*[0940***5791]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်HJ819 အဝေးထိန်းလှေ

ဆက်စပ်အကြံပြုချက်

 • Ks140000

  ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • Ks82000

  ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • Ks130000

  LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ