×

ယခုအော်ဒါတင်ပါ

ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း
Ks 230000 300000Kyat ရောင်းတယ်:98553

ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း

အမျိုးသားပို့ဆောင်ခအခမဲ့ ပစ္စည်းရောက်မှငွေချေပါ ခုနစ်ရက်အတွင်းငွေပြန်အမ်းရန်အကြောင်းမရှိပါ

1705371299539617.png

1705371310841957.png

1705371327418121.png

1705371334765105.png

1705371348752319.png

1705371380917250.png

1705371402139434.png

1705371420273576.png

1705371431867904.png

1705371452642444.png

ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း
Ks230000
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ online shoppingက အိမ်အရောက်ငွေချေ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။သင့်ငွေ‌ကြိုချေဖို့မလိုအပ်ပါ၊အကယ်၍ပိုမိုသိရှိလိုပါကpageအောက်ကိုအရင်ကြည့်ပါ။
##page အတွင်းအခြားငွေပြသနာများကိုဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။##
အော်ဒါတင်ပြီး၂ ရက် ၃ ရက် အတွင်းပစ္စည်းရောက်ပြီး 7 ရက်အတွင်းအဆင်မ‌ေပြမှုရှိခဲ့ပါကငွေပြန်အမ်းပေးသည်။
နောက်ဆုံးအော်ဒါ
 • ဧရာဝတီ Thet*[0969***3493]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - white (five layers)

 • ပဲခူ aungmyo*[0976***9139]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ကယား Thet*[0942***3119]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ရန်ကုန် Ye*[0976***7932]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - white (five layers)

 • မွန် Thi*[0969***6437]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - white (five layers)

 • နေပြည်တေ Zwe*[0944***6138]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - white (five layers)

 • ကရင် Thar*[0979***9000]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ကယား Kyaw*[0969***7485]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - white (five layers)

 • မကွေ Htet*[0955***9152]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - white (five layers)

 • ရခိုင် Aung*[0977***3992]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ကယား Thet*[0940***9392]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ရန်ကုန်Yan*[0979***8228]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • စစ်ကိုင် Pyae*[0951***1076]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ချင်း Pyae*[0969***1386]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - white (five layers)

 • ချင်း Aye*[0940***4385]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ကရင် Aung*[0955***7865]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ကချင် Ye*[0955***8511]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • မကွေ Aye*[0940***5364]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - white (five layers)

 • ရခိုင် Aye*[0976***2676]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - white (five layers)

 • ကချင် Thi*[0940***3536]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • မန္တလေး Ko*[0942***4467]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - white (five layers)

 • ရှမ် Kyaw*[0976***2561]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • မကွေ Ko*[0943***3769]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • တနင်္သာရီ Thet*[0950***6069]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - white (five layers)

 • ရန်ကုန် Phyo*[0943***8370]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ရခိုင် Khun*[0945***7880]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ကချင် Thazin*[0969***8232]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ရခိုင် Zwe*[0940***1711]

  နာရီဝက်စောပြီးဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ရခိုင် Pyae*[0950***8379]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - white (five layers)

 • ရှမ် aungmyo*[0979***6637]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - white (five layers)

 • ကချင် Thi*[0969***3437]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ရန်ကုန် Khun*[0940***9987]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - white (five layers)

 • မွန် Thazin*[0976***8425]

  နာရီဝက်စောပြီးဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • မန္တလေးYan*[0925***2176]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - white (five layers)

 • ကယား Sithu*[0940***3937]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ရန်ကုန် Kyaw*[0979***7357]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ကချင် Aye*[0942***5430]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - white (five layers)

 • ကယား Htet*[0943***1356]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - white (five layers)

 • ကရင် Thazin*[0940***1887]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ရခိုင် Pai*[0942***8827]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ကရင် Phyo*[0942***4523]

  နာရီဝက်စောပြီးဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • မကွေ Thet*[0920***5360]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ကချင် Thi*[0951***8623]

  နာရီဝက်စောပြီးဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ရန်ကုန် Pyae*[0942***6396]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ရန်ကုန်Yan*[0977***3955]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ကရင် Phyo*[0976***3805]

  နာရီဝက်စောပြီးဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • နေပြည်တေ Sithu*[0955***3395]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • တနင်္သာရီ Thar*[0977***8825]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • စစ်ကိုင် Aung*[0969***4172]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

 • ကရင် Ko*[0920***9342]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဘက်စုံသုံး သိုလှောင်မှု ထိန်သိမ်း - Black (four layers)

ဆက်စပ်အကြံပြုချက်

 • Ks140000

  ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • Ks82000

  ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • Ks130000

  LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ