×

ယခုအော်ဒါတင်ပါ

ဆံပင်ညှပ်များ
Ks 73000 120000Kyat ရောင်းတယ်:61943

ဆံပင်ညှပ်များ

အမျိုးသားပို့ဆောင်ခအခမဲ့ ပစ္စည်းရောက်မှငွေချေပါ ခုနစ်ရက်အတွင်းငွေပြန်အမ်းရန်အကြောင်းမရှိပါ

1211.jpg

20220706174705.jpg

image.png

c465db60-2b27-498d-bcbd-899aada8c7f0.jpg

ဆံပင်ညှပ်များ
Ks73000
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ online shoppingက အိမ်အရောက်ငွေချေ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။သင့်ငွေ‌ကြိုချေဖို့မလိုအပ်ပါ၊အကယ်၍ပိုမိုသိရှိလိုပါကpageအောက်ကိုအရင်ကြည့်ပါ။
##page အတွင်းအခြားငွေပြသနာများကိုဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။##
အော်ဒါတင်ပြီး၂ ရက် ၃ ရက် အတွင်းပစ္စည်းရောက်ပြီး 7 ရက်အတွင်းအဆင်မ‌ေပြမှုရှိခဲ့ပါကငွေပြန်အမ်းပေးသည်။
နောက်ဆုံးအော်ဒါ
 • မန္တလေးYan*[0976***7312]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • မန္တလေး Ye*[0944***6375]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ကယား Khun*[0950***3134]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • တနင်္သာရီ Ko*[0940***1349]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • နေပြည်တေ Aung*[0920***4836]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • စစ်ကိုင် Pyae*[0955***8534]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • တနင်္သာရီ Pai*[0925***5760]

  နာရီဝက်စောပြီးဆံပင်ညှပ်များ

 • တနင်္သာရီ Ko*[0950***9556]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • မွန် Khun*[0977***1072]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • တနင်္သာရီ Aung*[0969***5393]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • နေပြည်တေ Zwe*[0969***5571]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ပဲခူ Thet*[0942***5426]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • စစ်ကိုင် Kyaw*[0943***1128]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • မကွေ Arkarsoe*[0950***4178]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ဧရာဝတီ Pyait*[0940***6028]

  နာရီဝက်စောပြီးဆံပင်ညှပ်များ

 • ဧရာဝတီ Kyaw*[0979***9546]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • မွန် Thazin*[0979***9794]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • မွန် Zwe*[0950***8341]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ကချင် Sithu*[0977***1123]

  နာရီဝက်စောပြီးဆံပင်ညှပ်များ

 • ပဲခူ Thi*[0951***1239]

  နာရီဝက်စောပြီးဆံပင်ညှပ်များ

 • ချင်း Htet*[0950***2207]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • မန္တလေး Aung*[0945***5511]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • မန္တလေး Shiv*[0945***3695]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ဧရာဝတီ Ye*[0944***3670]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ပဲခူ Zwe*[0925***9608]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ကယား Ko*[0955***8113]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ကရင်Yan*[0950***8190]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ကရင် Thazin*[0950***8346]

  နာရီဝက်စောပြီးဆံပင်ညှပ်များ

 • ကရင် Pai*[0955***8492]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ကယား Pyae*[0944***3059]

  နာရီဝက်စောပြီးဆံပင်ညှပ်များ

 • ရခိုင် Khun*[0943***2816]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ကယား Arkarsoe*[0969***7798]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ကချင် Ko*[0969***4645]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ကရင် Phyo*[0977***1971]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • တနင်္သာရီ Khun*[0979***6041]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • တနင်္သာရီ aungmyo*[0943***4523]

  နာရီဝက်စောပြီးဆံပင်ညှပ်များ

 • တနင်္သာရီ Aye*[0940***9613]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • မွန် Khun*[0943***5286]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • မန္တလေး Pyae*[0977***5235]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ရန်ကုန် Ye*[0940***7344]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ရန်ကုန် Phyo*[0920***9940]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ကယား Thar*[0969***2812]

  နာရီဝက်စောပြီးဆံပင်ညှပ်များ

 • ကချင် Khun*[0920***6282]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ရခိုင် Htet*[0945***7525]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • မကွေ Ko*[0969***4656]

  နာရီဝက်စောပြီးဆံပင်ညှပ်များ

 • ရှမ် Zwe*[0944***1554]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ရခိုင် Khun*[0925***1215]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • မွန် Zwe*[0951***8427]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ရခိုင် Ko*[0977***7508]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

 • ကရင် Thet*[0940***2879]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဆံပင်ညှပ်များ

ဆက်စပ်အကြံပြုချက်

 • Ks140000

  ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • Ks82000

  ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • Ks130000

  LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ