×

ယခုအော်ဒါတင်ပါ

စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag
Ks 100000 180000Kyat ရောင်းတယ်:69124

စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

အမျိုးသားပို့ဆောင်ခအခမဲ့ ပစ္စည်းရောက်မှငွေချေပါ ခုနစ်ရက်အတွင်းငွေပြန်အမ်းရန်အကြောင်းမရှိပါ

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

b58a1356-9f26-4a14-9673-9655e19a2c49.jpg

0fd8c729-2462-4bd9-964a-a3941f1158c2.jpgစတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag
Ks100000
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ online shoppingက အိမ်အရောက်ငွေချေ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။သင့်ငွေ‌ကြိုချေဖို့မလိုအပ်ပါ၊အကယ်၍ပိုမိုသိရှိလိုပါကpageအောက်ကိုအရင်ကြည့်ပါ။
##page အတွင်းအခြားငွေပြသနာများကိုဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။##
အော်ဒါတင်ပြီး၂ ရက် ၃ ရက် အတွင်းပစ္စည်းရောက်ပြီး 7 ရက်အတွင်းအဆင်မ‌ေပြမှုရှိခဲ့ပါကငွေပြန်အမ်းပေးသည်။
နောက်ဆုံးအော်ဒါ
 • စစ်ကိုင် Ye*[0977***5703]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ကချင် Htet*[0977***3512]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ရန်ကုန် Shiv*[0945***7301]

  နာရီဝက်စောပြီးစတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • နေပြည်တေ Aung*[0940***7117]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ကရင် Zwe*[0969***6109]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ရခိုင် Pai*[0976***1057]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • စစ်ကိုင် Arkarsoe*[0942***8645]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • နေပြည်တေ Arkarsoe*[0943***8407]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • မွန် Ko*[0955***5781]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ရှမ် Htet*[0976***6040]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • မွန် Thar*[0977***3132]

  နာရီဝက်စောပြီးစတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ကရင် Ko*[0942***8001]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • တနင်္သာရီ Thet*[0950***2832]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ကချင် Htet*[0979***7617]

  နာရီဝက်စောပြီးစတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • မွန် Zwe*[0950***6945]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ကရင် Pyait*[0945***3310]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ကချင် Htet*[0977***2796]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • နေပြည်တေ Kyaw*[0942***6346]

  နာရီဝက်စောပြီးစတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ရှမ် Pyae*[0950***4282]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ကချင် Thet*[0969***6614]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ကယား Pyait*[0920***1136]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • စစ်ကိုင် Aye*[0943***5409]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • မွန် Thar*[0920***6850]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ဧရာဝတီ Khun*[0945***7298]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • တနင်္သာရီ Aung*[0977***9060]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ဧရာဝတီ Thet*[0944***7916]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • တနင်္သာရီYan*[0976***6487]

  နာရီဝက်စောပြီးစတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ပဲခူ Pyait*[0942***3113]

  နာရီဝက်စောပြီးစတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • စစ်ကိုင် Arkarsoe*[0955***6763]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • မန္တလေး Thi*[0977***6315]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • မန္တလေး Phyo*[0940***8848]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ရခိုင် aungmyo*[0944***3868]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • တနင်္သာရီYan*[0955***2961]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ရှမ် Phyo*[0943***4026]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ရန်ကုန် Kyaw*[0920***1174]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ရခိုင် Thet*[0925***4390]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ရန်ကုန် Thet*[0955***5579]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ဧရာဝတီ Thar*[0951***8311]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ကရင် Shiv*[0925***8145]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • စစ်ကိုင် Shiv*[0944***7975]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ကယား Sithu*[0925***6810]

  နာရီဝက်စောပြီးစတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ရခိုင် Ye*[0950***5906]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • စစ်ကိုင် Sithu*[0950***1553]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ကချင် Ye*[0945***6857]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • မကွေ Zwe*[0976***3250]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • စစ်ကိုင် Phyo*[0950***9976]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ရန်ကုန် Pyae*[0976***8392]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • မကွေ Khun*[0951***6812]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • ရန်ကုန် Ye*[0925***1531]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

 • နေပြည်တေ aungmyo*[0976***9919]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်စတိုင်လ်ကျသော Tassel Evening Bag

ဆက်စပ်အကြံပြုချက်

 • Ks140000

  ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • Ks82000

  ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • Ks130000

  LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ