×

ယခုအော်ဒါတင်ပါ

LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ
Ks 130000 200000Kyat ရောင်းတယ်:6154

LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

အမျိုးသားပို့ဆောင်ခအခမဲ့ ပစ္စည်းရောက်မှငွေချေပါ ခုနစ်ရက်အတွင်းငွေပြန်အမ်းရန်အကြောင်းမရှိပါ

image.png

1711682449613.jpg

1711682510259.jpg


LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ
Ks130000
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ online shoppingက အိမ်အရောက်ငွေချေ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။သင့်ငွေ‌ကြိုချေဖို့မလိုအပ်ပါ၊အကယ်၍ပိုမိုသိရှိလိုပါကpageအောက်ကိုအရင်ကြည့်ပါ။
##page အတွင်းအခြားငွေပြသနာများကိုဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။##
အော်ဒါတင်ပြီး၂ ရက် ၃ ရက် အတွင်းပစ္စည်းရောက်ပြီး 7 ရက်အတွင်းအဆင်မ‌ေပြမှုရှိခဲ့ပါကငွေပြန်အမ်းပေးသည်။
နောက်ဆုံးအော်ဒါ
 • နေပြည်တေ Thar*[0945***1762]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • နေပြည်တေ Ye*[0942***5739]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • တနင်္သာရီ Arkarsoe*[0979***9925]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • မွန် Phyo*[0944***7416]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ရန်ကုန် Arkarsoe*[0944***2396]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • နေပြည်တေ Ye*[0925***2812]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ရန်ကုန် Aye*[0942***9970]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ဧရာဝတီ Aye*[0945***4033]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ဧရာဝတီ Thi*[0955***2821]

  နာရီဝက်စောပြီးLEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • နေပြည်တေ Thet*[0925***3379]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • မွန် Pyae*[0969***3400]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • မွန် Pai*[0944***2060]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ကချင် Pyae*[0950***9966]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • စစ်ကိုင် Shiv*[0969***8224]

  နာရီဝက်စောပြီးLEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ချင်း Zwe*[0969***6150]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ရှမ် Sithu*[0955***9839]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ရှမ် Htet*[0979***5668]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • မကွေ Pyait*[0977***6288]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ကယား Zwe*[0977***5704]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • နေပြည်တေ Khun*[0977***9911]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • နေပြည်တေ Ye*[0920***1908]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ကချင် aungmyo*[0944***6913]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ရန်ကုန် Thet*[0944***3562]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ပဲခူ Pai*[0920***6947]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • တနင်္သာရီ Thet*[0942***5455]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • မကွေ Phyo*[0955***6574]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ဧရာဝတီ Thar*[0955***7936]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • စစ်ကိုင် Arkarsoe*[0945***7889]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ရခိုင် Pai*[0942***5853]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • မန္တလေး Pai*[0969***9078]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ဧရာဝတီ Phyo*[0977***5848]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ရခိုင် Thet*[0945***1334]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ကယား Phyo*[0920***5645]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • စစ်ကိုင် Pai*[0920***8805]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ရှမ် aungmyo*[0942***8493]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ကချင် Htet*[0976***7837]

  နာရီဝက်စောပြီးLEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ရှမ် Thi*[0945***8290]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ဧရာဝတီ Pai*[0945***3068]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ကယား Thazin*[0925***6487]

  နာရီဝက်စောပြီးLEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ဧရာဝတီ Phyo*[0951***8139]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ကယား Htet*[0977***9772]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ဧရာဝတီ Htet*[0955***8647]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ရခိုင် Thet*[0979***3995]

  နာရီဝက်စောပြီးLEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ကချင် Shiv*[0920***2830]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ရန်ကုန် Shiv*[0979***8410]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • စစ်ကိုင် Thar*[0942***8289]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • စစ်ကိုင် Thar*[0945***8890]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • မန္တလေး Kyaw*[0944***8167]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • မန္တလေး Thi*[0920***9711]

  နာရီဝက်စောပြီးLEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • ရန်ကုန် Thi*[0940***3044]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

ဆက်စပ်အကြံပြုချက်

 • Ks140000

  ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • Ks82000

  ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • Ks73000

  ဆံပင်ညှပ်များ