×

ယခုအော်ဒါတင်ပါ

ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)
Ks 82000 150000Kyat ရောင်းတယ်:6154

ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

အမျိုးသားပို့ဆောင်ခအခမဲ့ ပစ္စည်းရောက်မှငွေချေပါ ခုနစ်ရက်အတွင်းငွေပြန်အမ်းရန်အကြောင်းမရှိပါ

1711690562223.jpg

1711690572187.jpg

1711690586007.jpg

53488259-232b-45d5-9ac0-a4a06907e7a7.jpg


ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)
Ks82000
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ online shoppingက အိမ်အရောက်ငွေချေ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။သင့်ငွေ‌ကြိုချေဖို့မလိုအပ်ပါ၊အကယ်၍ပိုမိုသိရှိလိုပါကpageအောက်ကိုအရင်ကြည့်ပါ။
##page အတွင်းအခြားငွေပြသနာများကိုဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။##
အော်ဒါတင်ပြီး၂ ရက် ၃ ရက် အတွင်းပစ္စည်းရောက်ပြီး 7 ရက်အတွင်းအဆင်မ‌ေပြမှုရှိခဲ့ပါကငွေပြန်အမ်းပေးသည်။
နောက်ဆုံးအော်ဒါ
 • နေပြည်တေ Ye*[0976***7697]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • စစ်ကိုင် Thar*[0955***1341]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ကယား Thi*[0976***6721]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ကချင် Pai*[0943***1832]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ရန်ကုန် Zwe*[0955***4551]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • စစ်ကိုင် Thazin*[0977***6772]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ပဲခူYan*[0945***9717]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • နေပြည်တေ Khun*[0951***7044]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ကယား Pai*[0951***3662]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ကယား Shiv*[0940***1320]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • စစ်ကိုင် Kyaw*[0976***7582]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • မန္တလေး Arkarsoe*[0942***8452]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ကရင် Ye*[0925***6326]

  နာရီဝက်စောပြီးကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ရန်ကုန် Shiv*[0979***8430]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ချင်း Htet*[0969***3736]

  နာရီဝက်စောပြီးကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ရှမ် aungmyo*[0969***7294]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • မွန် Khun*[0979***7801]

  နာရီဝက်စောပြီးကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • နေပြည်တေ Pyait*[0955***9077]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ရခိုင် Arkarsoe*[0976***9608]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • စစ်ကိုင် Shiv*[0945***2878]

  နာရီဝက်စောပြီးကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ရခိုင် Khun*[0955***3424]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ပဲခူ Pyait*[0945***1571]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ရန်ကုန် Arkarsoe*[0945***8401]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • တနင်္သာရီ Zwe*[0920***3546]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ဧရာဝတီ Shiv*[0976***8617]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ရှမ် Ko*[0969***2640]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ချင်းYan*[0925***8906]

  နာရီဝက်စောပြီးကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • နေပြည်တေ Pai*[0969***3792]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ဧရာဝတီ Ye*[0951***6372]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • မွန် Ko*[0979***2470]

  နာရီဝက်စောပြီးကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ကယား Thar*[0969***9615]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ရန်ကုန် Ko*[0969***1669]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • မွန် Phyo*[0979***1064]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ဧရာဝတီ Zwe*[0920***5392]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ရှမ်Yan*[0976***2285]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • တနင်္သာရီ Htet*[0979***4983]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ဧရာဝတီ Thazin*[0940***1922]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ရှမ် Pyae*[0943***5491]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ကယား Ko*[0945***7962]

  နာရီဝက်စောပြီးကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • မွန် Thazin*[0955***5320]

  နာရီဝက်စောပြီးကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ရှမ် Aung*[0955***1015]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • မွန် Pai*[0976***6234]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ရန်ကုန် Sithu*[0951***3673]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • စစ်ကိုင် Aung*[0951***6967]

  နာရီဝက်စောပြီးကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ရှမ် Thar*[0942***7846]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ရန်ကုန် Htet*[0950***3658]

  နာရီဝက်စောပြီးကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ကယား Thi*[0977***2524]

  နာရီဝက်စောပြီးကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ရှမ် Thar*[0940***5498]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ကချင် Aung*[0925***5048]

  နာရီဝက်စောပြီးကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • ရှမ် Aye*[0942***6762]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

ဆက်စပ်အကြံပြုချက်

 • Ks140000

  ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • Ks130000

  LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • Ks73000

  ဆံပင်ညှပ်များ